Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet i 2017

Dato: Kl. Klepp rådhus    
tors 23.02.2017 16.00 Formannskapssalen Innkalling 23.02.2017  Protokoll 23.02.2017 
tors 27.04.2017 16.00 Formannskapssalen    
tors 08.06.2017 16.00 Formannskapssalen    
tors 07.09.2017 16.00 Formannskapssalen    
tors 19.10.2017 16.00 Formannskapssalen  
tors 16.11.2017 16.00 Formannskapssalen    

Møta er opne!

Kva er eit kontrollutval?     Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalet 2015 - 2019

Rapportar

Forvaltningsrevisjon - grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon - omsorgsavdelinga

Rapport etter selskapskontroll av Klepp Energi AS.pdf      

Møtedokument for 2016

Innkalling 24.11.2016         Protokoll 24.11.2016

Innkalling 08.09.2016         Protokoll 08.09.2016

Innkalling 09.06.2016         Protokoll 09.06.2016

Innkalling 21.04.2016         Protokoll 21.04.2016

Innkalling 25.02.2016         Protokoll 25.02.2016

Møtedokument 2015

Innkalling 23.11.2015         Protokoll 23.11.2015

Innkalling 17.09.2015         Protokoll 17.09.2015

Innkalling 18.06.2015         Protokoll 18.06.2015

Innkalling 16.04.2015         Protokoll 16.04.2015

Innkalling 12.02.2015         Protokoll 12.02.2015

Møtedokument 2014 

Innkalling 06.11.2014         Protokoll 06.11.2014

Innkalling 11.09.2014         Protokoll 11.09.2014

Innkalling 05.06.2014         Protokoll 05.06.2014

Innkalling 10.04.2014         Protokoll 10.04.2014

Innkalling 20.02.2014         Protokoll 20.02.2014

Møtedokument 2013 

Innkalling 05.12.2013         Protokoll 05.12.2013

Innkalling 05.09.2013         Protokoll 05.09.2013

Innkalling 18.04.2013         Protokoll 18.04.2013

Innkalling 21.02.2013         Protokoll 21.02.2013

Møtedokument 2012 

Innkalling 29.11.2012         Protokoll 29.11.2012

Innkalling 06.09.2012         Protokoll 06.09.2012

Innkalling 14.06.2012         Protokoll 14.06.2012

Innkalling 19.04.2012         Protokoll 19.04.2012

Innkalling 01.03.2012         Protokoll 01.03.2012

Møtedokument 2011

Innkalling 24.11.2011         Protokoll 24.11.2011

Innkalling 08.09.2011         Protokoll 08.09.2011

Innkalling 16.06.2011         Protokoll 16.06.2011

Innkalling 14.04.2011         Protokoll 14.04.2011

Innkalling 17.02.2011         Protokoll 17.02.2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Postboks 583, 4305 SANDNES

Besøksadresse: Rådhuset i Sandnes, 4. etasje i vestbygget.

Telefon 51 33 65 90

e-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Sekratariatsleder Wencke S: Olsen - 51 33 65 92 mobil 98806776

Rådgiver Per Kåre Vatland - 51 33 65 91 mobil 414 46 180

Førstekonsulent Jane D. Idland - 51 33 65 90 

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Posadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00