Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Innsyn

Postjournal

På postlista til Klepp kommune kan du sjå kva brev som er gått inn og ut frå kommunen, sortert på dato. Du kan også lesa offentlege brev og dokument. Alle saksdokument i kommunen er offentlege dersom det ikkje er gjort unntak som er heimla i lov.

Postlista blir publisert på nettsida innan kl 10, dagen etter.
Den er tilgjengeleg på nettsida i tre månader framover.
For innsyn i eldre dokument kan ein ta kontakt med dokumentsenteret på telefon 51 42 98 00.

Regelverk

Lov om arkiv (arkivlova):
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16

Forskrift:

Forskrift til offentleglova
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-10-17-1119 

Postjournal

Trykk på den datoen du vil sjå postlista for:

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00