Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Gruppeleiarar i parti som er representerte i kommunestyret

Parti

Namn

Adresse

Poststad

Mobil

E-post

Arbeiderpartiet

Else Hauge 

Furulia 9

4351 Kleppe

93698415

else.hauge@klepp.kommune.no

Fremskrittspartiet

Kjetil Maudal

Rosevegen 13

4350 Kleppe

48015920

kjetil.maudal@klepp.kommune.no

Senterpartiet

Roar Lima Grødeland

Grødelandsvegen 292

4343 Orre

92654165

roar.lima.grodeland@klepp.kommune.no

Kristelig Folkeparti

Siri Bloch Lindtveit

Borevegen 235

4352 Kleppe

91561232

siri.bloch.lindtveit@klepp.kommune.no

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger Aina Elise Larsen Grude  Lensmann Carlsens veg 2  4350 Kleppe  92035137 aina.elise.larsen.grude@klepp.kommune.no
Miljøpartiet dei Grøne Thorbjørg I. Kristjansdottir Klokkarvegen 5 4352 Kleppe 95276288 thorbjorg.isafold.kristjansdottir@klepp.kommune.no
SV-Sosialistisk Venstreparti Kolbjørn Sandve Riskjellvegen 15 4350 Kleppe 95988763 kolbjorn.sandve@klepp.kommune.no
Høyre Ove Horpestad

Horpestadvegen 183

4341 Bryne

91100958

ove.horpestad@klepp.kommune.no

Oppdatert 01.10.2020