Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 overtok kommunane oppgåva med borgarleg vigsel.

Kvar og når kan me gifta oss?

Me har vigslar på Klepp rådhus fredager i partalsveker mellom klokka 12.00 - 15.00.

Det er ikkje lagt opp til vigslar i vekene 28-29-30-31, heller ikkje raude og inneklemte dagar.

Seremonien kan finna stad på Hedlaren, formannskapssalen eller i kommunestyresalen på Klepp rådhus.

Klepp kommune tilbyr også vigsel andre stader òg til andre tidspunkt etter nærare avtale.

Brudepar busette i andre kommunar enn Klepp kan og bli vigsla i Klepp.

Me vil gjerne gjera vårt til at bryllupsdagen dykkar skal bli fin!

Kva kostar det?

Det er gratis å gifta seg på rådhuset til oppsatte tider.

Vigsel på andre dagar og stader vil det verta eit gebyr på 750 kroner.

Språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet sjølv sørgja for tolk. Kontakt oss dersom dette er aktuelt.

Korleis føregår seremonien?

Før seremonien:

Brudepar, forlovarar og gjester må møta opp seinast 10 minutt før avtalt tidspunkt. Det er 2 reserverte og merka parkeringplassar for borgarleg vigsel utanfor hovedinngangen mot Solavegen.

Henvend dykk i resepsjonen og vent utanfor seremonirommet til de vert vist inn.

Brudeparet må visa legimitasjon før seremonien startar.

Under seremonien:

Seremonien varer i ca 10-15 minutt. Det skal vera 2 vitner over 18 år tilstades. Dette er vanlegvis forlovarar, men det kan òg vera 2 andre myndige personar.

Sjølve vigselen føregår vet at vigslar les ein fastsett tekst for borgarleg vigsel. På slutten av seremonien skriv brudeparet, vitna og vigslaren under vigselsprotokollen.

Ringar:

Dersom de ynskjer å utveksla ringar må de gje beskjed om dette på førehand, gjerne når det vert bestilt tid for vigsel

De kan gjerne ha musikk eller andre innslag. Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigslar.

Etter seremonien:

Klepp kommune sender ei vigselsmelding til folkeregisteret innan 3 virkedagar etter vigselen. Ein kopi vert sendt til brudeparet. Denne kopien er ein midlertidig vigselsattest inntil de får tilsendt endeleg vigselsattest frå skatteetaten.

Kva må me gjera før meg kan gifta oss?

Før vigselen må skatteetaten bekrefta at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Behandlingstida er 2-3 veker, så vær ute i god tid før vigselen. 

Følgjande skjema må fyllast ut og sendast inn:

  • Eigenerklæringar
  • Forlovarerklæringar
  • Erklæring om skifte dersom du har vore gift tidlegare.
  • Melding om endring av namn dersom du skal byta.

Alle desse skjemaene får du hos skatteetaten.

Skatteetaten skriv ut ein prøvingsattest som viser at vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt. Prøvingsattesten er gyldig i 4 månadar.

Prøvingsattesten må sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller leverast på rådhuset seinast 2 veker før vigselen.

Alle spørsmål knytt til prøvingsattesten må rettast til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. 

 

Korleis bestiller me tid for vigsel?

Alle bestillingar av vigsel må sendast inn på eit eige skjema.

Bestilling av vigsel i Klepp kommune

 

 Vigselsattest

Frå 1. mars 2020 vil de få ei stadfesting på inngått ekteskap frå Folkeregisteret på nettportalen Altinn.

Dersom ein likevel ynskjer vigselsattesten på papir er det fortsatt mogleg å bestilla den på skatteetaten sine sider.

Vigselsattesten kjem i vanleg brevpost dersom ein ikkje har oppretta Altinn-brukar.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Klepp kommune på telefon 51429800 eller på e-post: vigsel@klepp.kommune.no om de har fleire spørsmål.

 Vigsel i festsalen    Oppsett for vigsel i festsalen
Kommunestyresalen er klar for vigsel med gjester.