Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

Anskaffelse og anvendelse av midler R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020
Anskaffelse av midler            
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1254944 1275163 1287937 1303910 1315135 1324098
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 24465 20627 40840 28350 51780 40220
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 142969 163879 219631 213396 195938 278923
Sum anskaffelse av midler 1422378 1459669 1548408 1545656 1562853 1643241
Anvendelse av midler            
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1166164 1205740 1205597 1209292 1215720 1218904
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 108053 135113 184300 174500 181750 249100
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 120728 111349 130122 136382 144280 158304
Sum anvendelse av midler 1394944 1452202 1520019 1520174 1541750 1626308
Anskaffelse - anvendelse av midler 27433 7467 28389 25482 21103 16933
Endring i ubrukte lånemidler 15540 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 42973 7467 28389 25482 21103 16933
Avsetninger og bruk av avsetninger            
Avsetninger 86404 40063 29820 32113 32784 33794
Bruk av avsetninger 58971 47000 27668 27668 27918 27668
Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 27433 -6937 2152 4445 4866 6126
Int. overføringer og fordelinger            
Interne inntekter mv 76857 38582 26578 37853 43581 42706
Interne utgifter mv 76857 38582 26578 37853 43581 42706
Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0