Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Tenesteområde for helse og velferd

Helse og velferd R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Administrasjon, styring og fellesutgifter 10467 17215 15264 12287 10210 8133
Kommunehelse 34846 42904 41117 41117 41117 41117
Pleie og omsorg 194343 202512 209705 209705 209705 209705
Sosiale tenester 25301 29042 26317 26317 26317 26317
Barnevern 30376 29278 29492 29492 29492 29492
Kommunale bustader 358 2 200 200 200 200
Bygningsdrift 3 -488 -538 -538 -538 -538
Kultur og idrett 607 871 916 916 916 916
Aktivitetstilbod barn og unge, barnevernstenesta
Anna 1414 0 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsatt fond
SUM 297716 321337 322473 319496 317419 315342