Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Administrasjon, styring og fellesutgifter 37259 39281 39933 39215 39617 38869
Kultur og idrett 467 0 0 0 0 0
Oppvekstkoordinator i 2015
Sosiale tenester 4062 4536 4817 5117 5117 5117
Lærlingar
Næring 0 1520 1648 1648 1528 1528
Kyrkje 735 2010 990 1140 1155 1005
Anna 122 0 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 42644 47347 47388 47120 47417 46519