Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Etat for skule og barnehage

Skule og barnehage R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Administrasjon, styring og fellesutgifter 6667 6464 6009 3517 1025 -1467
Bygningsdrift 3365 3006 3096 3096 2991 2991
Barnehage 163303 172648 173896 174646 175396 176146
Grunnskule 227446 236030 235215 235165 235115 234435
Kultur og idrett 4545 5000 5108 5108 4858 4858
Anna 5451 0 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 410778 423148 423324 421532 419385 416963