Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Etat for lokal utvikling

Lokal utvikling R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Administrasjon, styring og fellesutgifter 2110 3515 3380 2743 2106 1469
Bygningsdrift 44258 53647 53178 53178 54982 57282
Kultur og idrett 14651 14935 15408 15008 15008 15008
Kommunale bustader -9098 -11530 -12075 -12236 -12657 -12909
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 6834 7293 7432 7532 7582 7582
Næring 3486 2259 2262 2262 2262 2262
Samferdsel 6808 5708 5837 6737 6637 6637
Brann og ulykkesvern 5825 6150 8281 9679 11119 12560
Pleie og omsorg 2549 2675 3031 3031 3031 3031
Barnevern 220 0 0 0 0 0
Sosiale tenester 110 0 0 0 0 0
Anna 1949 0 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 79702 84652 86734 87934 90070 92922