Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rammane

Tabellen under viser rammene for etatane og tenesteområda.  Inndeling av ramma på dei ulike tenestene går fram av tabellane i undermenyen.

Skjema 1B R 2015 VB 2016 P 2016 2017 2018 2019 2020
Sentraladministrasjonen 42644 46920 46920 47388 47120 47417 46519
Etat for skule og barnehage 410778 417100 417100 423324 421532 419385 416963
Tenesteområde helse og velferd 297716 317200 317900 322473 319496 317419 315342
Etat for lokal utvikling 79701 84000 84000 86734 87934 90070 92922
Kyrkja 9057 9100 9100 10045 9999 10053 10007
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 839896 874320 875020 889964 886081 884344 881753