Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Samfunnet Klepp

Kleppsamfunnet er i vekst og endring. Dei siste åra er veksten i folketalet redusert og sysselsettinga svekka. Bustadbygginga er redusert og tilgangen på bustader både for leige og kjøp har betra seg for dei som ønskjer seg inn i marknaden. Endringane påverkar behovet for kommunale tenester og korleis ein kan løysa kommunale mål og oppgåver.