Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunestyret sitt vedtatte budsjett og økonomiplan 2017-2020

Budsjett og økonomiplan vedtatt 12. desember 2016.  Du finn innhaldet i menyen til venstre.  Saksgang med referansar ligg under.

 

Utval Dato Saksutredning Protokoll
Økonomiutvalet (formannskap) - rådmannen si budsjettskisse 17. oktober 2016 Sak 76/16 Sak 76/16
Økonomiutvalet (formannskap) - drøfting 24. oktober 2016  Sak 78/16 Sak 78/16
Økonomiutvalet (formannskap) - høyringsforslag 31. oktober 2016 Sak 82/16 Sak 82/16
Hovudutval for helse og velferd - høyring 23. november 2016 Sak 38/16 Sak 38/16
Hovudutval for skule og barnehage - høyring 24. november 2016 Sak 49/16 Sak 49/16
Hovudutval for lokal utvikling - høyring 22. november 2016 Sak 89/16 Sak 89/16
Senior- og brukarråd - høyring 23. november 2016 Sak 23/16 Sak 23/16
Formannskapet - innstilling 28. november 2016 Sak 89/16 Sak 89/16
Kommunestyret - vedtak 12. desember 2016 Sak 71/16 Sak 71/16

  

Utskrift av heile rapporten