Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Tenesteområde for helse og velferd

Helse og velferd R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Administrasjon, styring og fellesutgifter 7370 16651 8535 9468 11291 13191
Kommunehelse 33897 41495 39513 40313 40313 40313
Pleie og omsorg 214117 209979 223959 223959 223959 223959
Sosiale tenester 35262 30669 51820 51820 51820 51820
Barnevern 26916 27690 29775 29775 29775 29775
Kommunale bustader 197 100 478 478 478 478
Bygningsdrift 64 -520 331 331 331 331
Kultur og idrett 485 916 1810 1810 1810 1810
Aktivitetstilbod barn og unge, barnevernstenesta
Barnehage 55 0 0 0 0 0
Grunnskule 37 0 0 0 0 0
Anna 4275 0 -24761 -24761 -24761 -24761
Årets mindreforbruk avsatt fond. Bruk av flyktningefond.
SUM 322675 326979 331460 333193 335016 336916