Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Administrasjon, styring og fellesutgifter 39867 39778 38904 38806 37558 37958
Sosiale tenester 4004 4915 4940 4940 4940 4940
Lærlingar
Næring 1514 1595 2609 2489 2489 2489
Samferdsel 0 0 500 500 500 0
Kyrkje 2175 990 0 0 0 0
Pleie og omsorg 4 0 0 0 0 0
Anna 28 0 0 0 0 0
SUM 47592 47278 46953 46735 45487 45387