Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Etat for skule og barnehage

Skule og barnehage R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Administrasjon, styring og fellesutgifter 3167 4352 5922 3430 938 938
Bygningsdrift 2620 2635 2483 2433 2378 2378
Barnehage 169943 176831 170160 170260 170260 170260
Grunnskule 237141 239801 242505 242505 242505 242505
Kultur og idrett 5465 5673 5822 5822 5822 5822
Anna 5733 0 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 424070 429292 426892 424450 421903 421903