Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme Etat for lokal utvikling

Lokal utvikling R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Administrasjon, styring og fellesutgifter 2573 3445 2861 2224 1587 1587
Bygningsdrift 46720 53639 54342 55392 56146 56146
Kultur og idrett 15321 15561 15628 15628 15628 15628
Kommunale bustader -8530 -12075 -12649 -12818 -12818 -12818
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 8257 7510 8031 8031 8031 8031
Næring 2110 2338 2261 2261 2261 2261
Samferdsel 5259 5847 5891 6791 6791 6791
Brann og ulykkesvern 6060 8281 10049 11547 13044 14542
Pleie og omsorg 2923 3081 3125 3125 3125 3125
Barnevern 217 0 0 0 0 0
Sosiale tenester 121 0 0 0 0 0
Grunnskule 72 0 0 0 0 0
Anna 3738 0 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 84842 87627 89539 92181 93795 95293