Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rammene

Skjema 1B R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Sentraladministrasjonen 47592 47278 46953 46735 45487 45387
Etat for skule og barnehage 424070 429292 426892 424450 421903 421903
Tenesteområde helse og velferd 322675 326979 331460 333193 335016 336916
Etat for lokal utvikling 84842 87627 89539 92181 93795 95293
Kyrkja 8866 10045 11948 12002 11956 11956
VAR 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 888045 901221 906792 908561 908157 911455