Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

Anskaffelse og anvendelse av midler R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Anskaffelse av midler            
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1336360 1290017 1320308 1331347 1340236 1349306
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 67266 45264 93121 26520 48900 78770
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 139042 229667 279334 184830 185350 316280
Sum anskaffelse av midler 1542668 1564948 1692763 1542697 1574486 1744356
Anvendelse av midler            
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1234498 1231701 1252244 1258633 1262169 1265315
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 153548 203783 334155 149900 171450 327850
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 114463 130122 119881 131331 139384 147808
Sum anvendelse av midler 1502509 1565606 1706280 1539864 1573003 1740973
Anskaffelse - anvendelse av midler 40158 -658 -13517 2833 1483 3383
Endring i ubrukte lånemidler -28639 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 11519 -658 -13517 2833 1483 3383
Avsetninger og bruk av avsetninger            
Avsetninger 99363 46640 7499 7499 7499 7499
Bruk av avsetninger 59204 62499 39076 20336 20086 20086
Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 40158 -15859 -31577 -12837 -12587 -12587
Int. overføringer og fordelinger            
Interne inntekter mv 96418 26678 44628 45128 47628 44628
Interne utgifter mv 96418 26678 44628 45128 47628 44628
Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0