Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Forslag frå mindretalet/Arbeiderpartiet

Vis til protokoll frå økonomiutvalet 30. oktober 2017.

Endring inkl. finansiering samanlikna med fleirtalsforslaget:

Endring 2018 2019 2020 2021
Driftsbudsjett        
Korps 0 -250 -250 -250
Overført til investering 0 250 250 250
Sum drift 0 0 0 0
Investering        
Kommunehus/kirke 0 0 -2000 -83000
Overført frå drift 0 -250 -250 -250
Endra låneopptak 0 250 2250 83250
Sum Investering 0 0 0 0

Nøkkeltal

Disposisjonsfond

Lånefinansiering

Netto lånegjeld

Netto driftsresultat