Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2018-2021

Kommunestyret vedtok budsjett og økonomiplan i møtet 11. desember 2017.  Nærare informasjon ligg i protokollen og på dei ulike sidene i budsjettet.

 

Utval Dato Saksutredning Protokoll
Økonomiutvalet (formannskap) - rådmannen si budsjettskisse 16. oktober 2017  Sak 3/17  Sak 3/17
Økonomiutvalet (formannskap) - drøfting 23. oktober 2017  Sak 4/17  Sak 4/17
Økonomiutvalet (formannskap) - høyringsforslag 30. oktober 2017  Sak 6/17  Sak 6/17
Hovudutval for helse og velferd - høyring 22. november 2017  Sak 36/17  Sak 36/17
Hovudutval for skule og barnehage - høyring 23. november 2017  Sak 36/17  Sak 36/17
Hovudutval for lokal utvikling - høyring 21. november 2017  Sak 95/17  Sak 95/17
Senior- og brukarråd - høyring 22. november 2017  Sak 23/17  Sak 23/17
Formannskapet - innstilling 27. november 2017  Sak 70/17  Sak 70/17
Kommunestyret - vedtak 11. desember 2017  Sak 67/17  Sak 67/17

  

Utskrift av rapporten