Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Innflytting og innvandring

Pr nov 2015

LANDET

Netto innvandring til Norge virker å korrelere med oljeprisen. 

Innvandring og oljepris

Antall asylsøkere har ikke endret seg signifikant siste tiåret. Hovedårsaken til innvandring virker dermed å være behovet for arbeidsinnvandring relatert direkte eller indirekte mot en voksende oljeindustri. Svekkelse i oljeprisen kan gi mindre arbeidsinnvandring de neste åra, samtidig som antall flyktninger ser ut til å øke.

Asylsøkere

Samtidig som oljeboomen satte inn i Norge omkring 2004, så ble EU utvidet mot øst. Dette forenklet arbeidsinnvandring for øst-europeere, og vi har sett en sterk påfølgende innvandring fra spesielt Polen og Litauen. Strømmen fra Polen og Litauen har deretter avtatt de siste åra, og vil kanskje stabilisere seg på et lavere nivå.

Innvandring fra Polen og Litauen

 

KLEPP 

Historisk har det vært lite innflytting til Klepp kommune, bortsett fra slutten av 1960-åra og i nyere tid med oljeboomen.

Innflytting Klepp

Klepp opplevde først en bølge med innenlansk flytting i perioden 2004-2010, som ble fulgt av en bølge innvandring i perioden 2006-2015. De siste tre åra har det vært netto innenlansk utflytting fra Klepp, som har blitt oppveid av en større netto innvandring. De neste åra kan man trolig forvente en avtagende netto innvandring, mens innenlansk flytting stabiliserer seg rundt null.

Innvandring og innenlansk flytting Klepp

 

Sist oppdatert november 2015