Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Framskriving folketall Norge

Pr nov 2015

Befolkningsprognose for landet med bruk av følgende parametre:

Fruktbarhet pr aldersgruppe (inkludert syklisk variasjon)

Fruktbarhet pr aldersgruppe

Fødselsrate pr kvinne 20-40 år

Fruktbarhet pr aldersgruppe omregnet til fødselsrate pr kvinne 20-40 år
Fødselsrate

Dødsrate

Konstant på nivå med gjennomsnitt i perioden 2005-2014 (pr 2015 i diagrammet)
Dødsrate

Innvandring

Antar stabilisering omkring 25.000 årlig. Ca halvparten flyktninger og arbeidsinnvandring.
Innvandring

 

Prognosen gir en befolkningsvekst opp til ca 6 mill i 2035
Folketall

 

Årlig befolkningsvekst ca 0,8% og fallende mot 0,6%
Folketallsvekst

 

Fødselsoverskudd avtar i perioden, og bidrag fra innvandring er større enn fødselsoverskuddet.
Bidrag til folketallsvekst

 

Antall fødsler går sideveis noen år og begynner å stige på 2020-tallet. Antall dødsfall ventes å øke jevnt i perioden på grunn av store etterkrigskull som eldes.
Antall fødsler og døde

 

Antall barn og unge endrer seg ikke mye i perioden. Antall voksne stiger som følge av innvandring, og antall eldre stiger som følge av større årskull etter krigen, samt lavere dødlighet.
Aldersfordeling

 

Sist oppdatert november 2015