Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Framskriving folketall Klepp

Pr nov 2015

Befolkningsprognose for Klepp med bruk av følgende parametre:

Fødselsrate pr kvinne 20-40 år

Det er brukt samme fruktbarhetstall pr aldersgruppe som for landet, og oppjustert med 16% (som er gjennomsnittlig høyere fruktbarhet i Klepp i forhold til landet siste ti år). Omregnet til fødselsrate pr kvinne 20-40 år er vist nedenfor. 
Fødselsrate Klepp

Dødsrate

Samme som for landet, konstant på nivå med landssnitt i perioden 2005-2014 (pr 2015 i diagrammet)
Dødsrate

Netto innflytting og innvandring

Antar stabilisering omkring 100 årlig, i hovedsak innvandring.
Innflytting Klepp

 

Prognosen gir en befolkningsvekst opp til ca 25.000 i 2035
Folketall Klepp

 

Årlig befolkningsvekst ca 1,4% og fallende mot 1,1%
Folketallsvekst Klepp

 

Tilnærmet konstant fødselsoverskudd i perioden rundt 160 årlig, og antatt netto innvandring/innflytting på 100. Klepp sin befolkningsmessige andel av årlig nasjonal innvandring på 25.000 er ca 90. På grunn av ung befolkning i Klepp ventes dermed at fødselsoverskudd er høyere enn netto innflytting/innvandring.
Bidrag til folketallsvekst Klepp

 

Antall fødsler går sideveis noen år og begynner å stige på 2020-tallet. Antall dødsfall ventes å øke jevnt i perioden på grunn av store etterkrigskull som eldes.
Antall fødsler og døde Klepp

 

Antall barn og unge endrer seg ikke mye i perioden. Antall voksne stiger som følge av innvandring/innflytting, og antall eldre stiger som følge av større årskull etter krigen, samt lavere dødlighet.
Aldersfordeling Klepp

 

Sist oppdatert november 2015