Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Fødselsoverskot

Pr nov 2015

LANDET

Fødselsrate i Norge gitt ved antall fødsler per kvinne i alder 20-40 år har vært ganske stabil siden 1980-tallet. Det er en syklisk variasjon med periode på ca 22 år som gjentar seg tilbake til 1800-tallet (ukjent årsak). Høy innvandring av unge mennesker siste tiåret har ikke påvirket fødselsrate nevneverdig.

Fødselsrate Norge

 

Dødsrate i Norge har endret seg siste tiåra, og levealder øker. I 1995 så kunne 50% av 50-åringer forvente å være i live ved 80-års alder, mens denne andelen har øket til 65% i 2015.

Dødsrate Norge

 

Innvandring utgjør en stadig større andel av befolkningsveksten i Norge. Om vi ser bort fra innvandring, er det endringer i fruktbarhet og dødsrate som påvirker fødselsoverskuddet. Om man konstruerer en prognose for fødselsoverskudd basert på rater for fødsler og dødsfall i 1995, så ville fødselsoverskuddet ha falt ganske raskt. En slik konstruert prognose ville blitt noe hevet i 2005, med om lag 40% bidrag fra lavere dødlighet og 60% bidrag fra innvandring av unge mennesker som gir større fødselstall. Prognose fra 2015 er ytterligere hevet, med ca 30% bidrag fra lavere dødlighet og 70% pga innvandring.

Så dersom vi ser bort fra innvandring (eller ytterligere endring i dødsrate) så vil fødselsoverskuddet nå avta raskt fra omkring 2020, på grunn av store etterkrigskull som eldes og etter hvert vil gi flere dødsfall. 

Fødselsoverskot Norge

 

KLEPP

Fødselsrate i Klepp ligger ca 20% høyere enn landet, og følger de nasjonale svingningene.

Fødselsrate Klepp

 

Konstruert prognose for fødselsoverskudd sett bort fra innflytting endret seg lite fra 1995 til 2005, da innflytting var lav og befolkningen hadde lav andel eldre. Etter 2005 opplevde Klepp en stor innflytting, og nåværende prognose for fødselsoverskudd uten innflytting er blitt markant hevet, med ca 10% bidrag fra lavere dødlighet og 90% pga innflytting og flere fødsler. På grunn av ung befolkning så vil ikke fødselsoverskuddet falle like raskt som for landet.

Fødselsoverskot Klepp

 

Vi ser deretter på innvandring og innflytting, og befolkningsprognoser som inkluderer dette.

Sist oppdatert november 2015