Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

Anskaffelse og anvendelse av midler R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Anskaffelse av midler            
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1357076 1327237 1378338 1389290 1398628 1410021
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 14000 109156 18742 39105 81347 40693
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 101549 290649 177297 260392 229715 233845
Sum anskaffelse av midler 1472625 1727042 1574377 1688787 1709690 1684559
Anvendelse av midler            
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1284684 1270451 1263573 1265926 1270149 1269161
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 58922 380033 149410 251025 241586 204314
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 106318 119881 131557 147149 159318 169447
Sum anvendelse av midler 1449925 1770365 1544540 1664100 1671053 1642922
Anskaffelse - anvendelse av midler 22700 -43323 29837 24687 38637 41637
Endring i ubrukte lånemidler 0 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 22700 -43323 29837 24687 38637 41637
Avsetninger og bruk av avsetninger            
Avsetninger 106467 13358 10090 10090 10090 10090
Bruk av avsetninger 83767 63490 12161 12161 12161 12161
Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 22700 -50132 -2071 -2071 -2071 -2071
Int. overføringer og fordelinger            
Interne inntekter mv 84100 63935 58563 61463 44063 46063
Interne utgifter mv 84100 63935 58563 61463 44063 46063
Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0