Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planstrategi

Planstrategen er vedtatt av kommunestyret og gjeld for perioden 2015-2019.  Tabellane under vis vedteke plan og forventa endringar i framdrifta.

 

Planstrategi

Initiativ

Status

Forventa framdrift

2016

2017

2018

2019

Planstrategi

Felles/LU

Revisjon

Slutt

 

 

Start

 

Kommuneplan

Initiativ

Status

Forventa framdrift

2016

2017

2018

2019

Kommuneplan arealdel

SA/LU

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

Kommuneplan Samfunnsdel

Felles/LU

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

 

Kommunedelplanar

Initiativ

Status

Forventa framdrift

2016

2017

2018

2019

Kommunedelplan Kleppe

LU

Revisjon

Slutt

 

 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet

Felles/LU

Revisjon

Årleg handlingsplan

Start

 

Slutt

 

 

Områdeplanar

Initiativ

Status

Forventa framdrift

2016

2017

2018

2019

Områdeplan Orstad

LU

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

Områdeplan Tjøtta

LU

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  

Planar og styringsdokument etter kommunelova

Initiativ

Status

Forventa framdrift

2016

2017

2018

2019

Økonomiplan og årsbudsjett

Felles/SA

Årlig revisjon

Start
Slutt

Start
Slutt

Start
Slutt

Start
Slutt

  

Temaplanar

Initiativ

Status

Forventa framdrift

2016

2017

2018

2019

KommuneROS

Felles/LU

Revisjon

 

Start

Slutt

 

Overordna beredskapsplan

Felles/LU

Revisjon

 

Start

 

Slutt

Folkehelseoversikt

Felles/HV

Revisjon

 

 

Start

Slutt

Handlingsplan for folkehelse

Felles/HV

Årleg revisjon

Start
Slutt

Start
Slutt

Start
Slutt

Start
Slutt

Handlingsplan mot barnefattigdom

Felles/HV

Revisjon

Tema tatt inn i plan for oppvekst

Plan mot vald i nære relasjonar

Felles/HV

Revisjon

Tema tatt inn i plan for oppvekst

Landbruksplan

LU

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

Energi- og klimaplan

LU

Revisjon

 

Start

 

Slutt

Overordna plan for avløp

LU

Revisjon

Start

 

Slutt

 

Overordna plan for vann

LU

Revisjon

Start

 

Slutt

 

Kulturplan

LU

Utarbeiding

 

 

 

Slutt

Kulturminneplan

LU

Revisjon

Start

 

 

Slutt

Plan for trafikksikkerhet

LU

Utarbeiding

Start

Slutt

 

 

Barnehagebruksplan

SB

Revisjon

 

Start

Slutt

 

Plattform for samhandling med frivillige

Felles/LU

Utarbeiding

Blir sett i samanheng med revisjon av kommuneplan

Plan for rekruttering

SB

Utarbeiding i regi av Jærskulen

 

Start

 

Slutt

Plan for kvalitet i tilbodet til barn med minoritetsspråkleg/fleirkulturell bakgrunn

SB

Utarbeiding

Planarbeidet er ikkje starta opp

Kvalitetsplan barnehage

SB

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

Skulebruksplan

SB

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

Plan for gode overgangar og samanhengar barnehage-skule

SB

Revisjon

 

Start

Slutt

 

Plan mot skulevegring

SB

Revisjon pågår

Tema tatt inn i plan for oppvekst

IT-plan for barnehage og skule

SB

Revisjon

 

Start

 

Slutt

Taktskifte – strategiplan for helse og velferd

HV

Revisjon

Årleg revisjon handlingsplan

 

 

Start

Slutt

Strategi digitalisering/velferdsteknologi

HV

Blir vidareført

Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

Bustadsosial handlingsplan

HV/LU

Revisjon

 

Start

Slutt

 

Plan for barn og unges psykiske helse

HV/SB

Utarbeiding

Tema tatt inn i plan for oppvekst

 

Forklaring

SA – sentraladministrasjonen

LU – etat for lokal utvikling

HV – etat for helse og velferd

SB – etat for skule og barnehage

Sort tekst = ingen endring

Blå tekst = endring (forklaring i forklaringsfelt finnes ved å klikke på teksten)

Planstrategien er tilgjengeleg her.