Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar VA sjølvkost

Prosjektnavn 2018 Reb frå 2017 Reb til 2019 2019 2020 2021 2022
Nye VA- prosjekt 3030 12 5700        
Kloakering Salte-Skeie-Vik       2000 3000 3000 2000
Flomdam Kleppestemmen             4000
Kloakering Roslandsånå-Pollestad       4000      
Nye VA-ledninger Tjøtta       1500      
Nye overvannsledninger Riskjell       4000      
Oppdimensjonering VA Grøvå – Frøylandsvatnet       3000 6000 3000  
Oppdimensjonere Kvernbekken       1700 5000 9000 9000
Oppdimensjonere VL Nordsjøvegen Hå-Bore       3700 5000 5000 5000
Utskifting vannmålere       1100 2000 1000 1000