Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme tenesteområde lokal utvikling

Lokal utvikling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Administrasjon, styring og fellesutgifter 3363 3012 3059 2422 2422 2422
Bygningsdrift 45608 56362 59192 59667 61677 64937
Kultur og idrett 14983 14932 15369 15369 15369 15369
Kommunale bustader -8833 -12649 -10027 -10027 -10027 -10027
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 8438 8365 4569 4569 4569 4569
Næring 2259 2424 2371 2371 2371 2371
Samferdsel 6417 5891 7760 5660 5660 5896
Brann og ulykkesvern 8045 10049 12074 13654 15234 15234
Pleie og omsorg 4417 3224 3357 3357 3407 3457
Kommunehelse 926 0 0 0 0 0
Barnevern 240 0 0 0 0 0
Sosiale tenester 367 0 0 0 0 0
Grunnskule 229 0 0 0 0 0
Anna 1951 634 0 0 0 0
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 88410 92244 97724 97042 100682 104228