Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme tenesteområde for helse og velferd

Helse og velferd R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Administrasjon, styring og fellesutgifter 6909 10761 11376 11149 23349 23349
Kommunehelse 39810 42124 30839 30839 30839 30839
Pleie og omsorg 222573 228435 218161 218161 218161 218161
Sosiale tenester 31584 55379 48446 48446 48446 48446
Barnevern 28520 30484 1089 1089 1089 1089
Kommunale bustader 207 500 534 534 534 534
Bygningsdrift 2890 2019 480 480 480 480
Kultur og idrett 592 1856 0 0 0 0
Aktivitetstilbod barn og unge, barnevernstenesta
Barnehage 25 0 0 0 0 0
Grunnskule 153 0 0 0 0 0
Anna -1068 -24761 -18768 -18768 -18768 -18768
Årets mindreforbruk avsatt fond. Bruk av flyktningefond.
SUM 332196 346797 292157 291930 304130 304130