Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ramme tenesteområde barn og unge

Barn og unge R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Administrasjon, styring og fellesutgifter 4497 1187 9018 6526 6526 6526
Bygningsdrift 3406 2953 3183 3108 3108 3108
Barnehage 171840 179421 174925 174925 174925 174925
Grunnskule 238282 251189 245057 245057 245057 245057
Barnevern 0 0 29004 29004 29004 29004
Kommunehelse 0 0 11852 11852 11852 11852
Kultur og idrett 5139 5792 5404 5404 5404 5404
Anna 10732          
Årets mindreforbruk avsett fond
SUM 433896 440542 478443 475876 475876 475876