Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunestyrets vedtatte Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Kommunestyret vedtok budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2020-22 i møtet 17. desember 2018.

Utval Dato Saksutredning Protokoll
Økonomiutvalet (formannskap) - budsjettseminar 11. juni 2018 Sak 1/18 Sak 1/18
Hovudutval for helse og velferd 30. mai 2018 Sak 23/18 Sak 23/18
Senior og brukarråd 30. mai 2018 Sak 13/18 Sak 13/18
Hovudutval for skule og barnehage 30. august 2018 Sak 28/18 Sak 28/18
Økonomiutvalet (formannskap) - rådmannen si budsjettskisse 22. oktober 2018 Sak 3/18 Sak 3/18
Økonomiutvalet (formannskap) - drøfting 05. november 2018 Sak 5/18 Sak 5/18
Økonomiutvalet (formannskap) - høyringsforslag 12. november 2018 Sak 8/18 Sak 8/18
Hovudutval for lokal utvikling - høyring 20. november 2018 Sak 88/18 Sak 88/18
Hovudutval for helse og velferd - høyring 21. november 2018 Sak 49/18 Sak 49/18 
Senior- og brukarråd - høyring 21. november 2018 Sak 30/18 Sak 30/18
Hovudutval for barn og unge - høyring 22. november 2018 Sak 40/18 Sak 40/18
Formannskapet - innstilling 26. november 2018 Sak 73/18 Sak 73/18
Kommunestyret - vedtak 17. desember 2018 Sak 84/18 Sak 84/18

 

Utskrift av Budsjett og økonomiplan 2019-2022