Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Anskaffelse og anvendelse av midlar

Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse av midler R 2014 VB 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1190197 1209119 1251519 1246568 1246012 1250220
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 49373 38980 20660 20540 18540 46540
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 209423 192431 166683 143361 161046 226046
Sum anskaffelse av midler 1448993 1440530 1438862 1410469 1425598 1522806
Anvendelse av midler      
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1132369 1146747 1156520 1156781 1160955 1166736
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 189653 174780 136400 105200 112200 198200
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 109672 114178 112349 114982 120087 129964
Sum anvendelse av midler 1431694 1435705 1405269 1376963 1393242 1494900
Anskaffelse - anvendelse av midler 17299 4824 33593 33506 32356 27906
Endring i ubrukte lånemidler 16882 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 34181 4824 33593 33506 32356 27906
Avsetninger og bruk av avsetninger      
Avsetninger 60783 21114 24634 24134 22634 17434
Bruk av avsetninger 43484 33796 22490 22490 22490 22490
Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 17299 -12682 2144 1644 144 -5056
Int. overføringer og fordelinger      
Interne inntekter mv 78720 22788 40582 33382 27682 23282
Interne utgifter mv 78720 22788 40582 33382 27682 23282
Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0