Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisering

Organisasjonskart Helse og velferd

 

Bakgrunn for ny organisasjonsstruktur

  • Ny strategiplan, Taktskifte blei vedtatt, våren 2014. Frå september 2014 til mai 2015 ble det arbeida med ein større organisajonsendring for å tilpasse tenesteområdet til ny arbeidsform  og tenestelevering i henhold til Taktskifte.
    Etaten har endra namn frå helse, sosial og omsorg, til tenesteområdet for Helse og velferd.
    Tenesteområdet er inndelt i seks verksemd. Institusjon, Miljøtenesta, Heimetenesta, Helse og barn, NAV, Inngangen (Tenestelink, helse og aktivitet)
    Tilsettingar og oppstart av ny organisasjon frå 01.09, med unntak av Inngangen som er i prosjekt og planleggingsfase fram til 01.01.2016.