Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nøkkeltal Sentraladministrasjonen

Økonomiske indikatorar Sentraladministrasjonen 2014
Indikator (kr pr innb) Klepp Time Kostragr.7
Politisk styring 279 341 283 320
Kontroll og revisjon  39 52 49 92
Administrasjon 2944 3236 2944 3372
Brutto drift til adm. og styring 3665 4304 3808 4383

 

Medarbeidarar Sentraladministrasjonen
Indikator  2011 2012 2013 2014
Tal på årsverk 24,2 27,0 25,8 30,2
Tal på tilsette 27 30 29 32
Tal på lærlingar        1
Sjukefråvær  6,6% 4,4% 4,3% 2,9%