Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjettramme og endringar Sentraladministrasjonen

Budsjettramme og endringar, Sentraladministrasjon
Budsjettramme 2016 2017 2018 2019
Vedteken budsjettramme 39454 39454 39454 39454
Løns- og pensjonskompensasjon 904 904 904 904
Prisjusteringar 295 295 295 295
Interne omfordelingar 3168 3168 3168 3168
Nasjonale oppgåveendringar        
Tidlegare vedteke endringstiltak 12 12 12 12
Endringstiltak økonomiutval 1512 196 -204 346
Sum ramme 45345 44029 43629 44179