Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen vert leia av rådmannen og har ansvar for å samordna kommunens avdelinger og bistå politisk leiing.

Mål og strategi

Nyskaping og samhandling
Ein effektiv kommune bør vera nytenkande og ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Slik vil me ha det:

  • Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.
  • Kommunen sine e-tenester skal opplevast som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.
  • Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.