Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Makroøkonomiske føresetnader

Redusert rentenivå reduserer låneutgiftene og renteinntektene i perioden.  Etter ein lengre periode med børsoppgang er marknadan nå usikker på utviklinga vidare.

Renter

RenterPengemarknadsrenta er nå på det lågaste nivå historisk og trenda dei siste åra har vore nedover.  Også fastrentane (vist som 5 års og 10 års swap) er på låge nivå, og kommunen forventer lågt rentenivå i planperioden.

Børs

Oslo børsOslo børs har sidan finanskrisa i 2008 stege. Spesielt viste perioden frå 2012 til 2014 ein stabil opgangsperiode. Det siste året har børsen vore prega av svingningar som følgje av internasjonal usikkerhet og nedgang i oljeprisen.

Nasjonalbudsjettet 2016

 Nasjonalbudsjettet 2016Nasjonalbudsjettet er regjeringa sitt anslag på økonomisk utvikling for landet samla. Regjeringa venter mellom anna lågare økonomisk vekst, stigande arbeidsløyse, lågare rente og lågare lønnsvekst.