Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kyrkja

Kommunen har ansvar for finansiering av gravplassar og andre kyrkjelege formål i samsvar med kyrkjelova. Budsjettramma dekker drift av gravplass og overføring til Kyrkjeleg fellesråd.

Vedlagt følgjer innspel frå fellesrådet som vedlegg.  Det er i budsjettet lagt inn eit årleg tilskot til kyrkja på kr. 7.101.000,- og kr 1.590.000,- til drift av gravplasser.

Det blei i F-sak 12/15 løyva 200.000,- for 2015 til dekning av nye lokal til Bore sokn.  Desse er innarbeidd i økonomiplanen som tilskot til Fellesrådet frå 2016 i tillegg til tala over.

Det er innarbeidet 200.000 i 2016 og 400.000,- frå 2017 til auka vedlikehald kyrkjegarder.

Budsjettbrev Fellesrådet