Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kontrollutval og revisjon

Kontollutvalget fremjar eige budsjettforslag for kommunestyret. Forslaget finnes vedlagt under. Forslaget er i samsvar med budsjettpostane for kontroll og tilsyn i sentraladministrasjonen sitt budsjett.

Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - Kontrollutvalets budsjettforslag