Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Betalingssatsar for 2016

BARNEHAGE:

Betalingssatsar barnehage
  Sats pr. mnd. frå 01.08.2015 Sats pr. mnd. frå 01.01.2016
Opphald    
5 dagar pr. veke 2838  makspris
4 dagar pr. veke 2426  
3 dagar pr. veke 2002  
2 dagar pr. veke 1579  
Matpengar    
5 dagar pr. veke 286 300
4 dagar pr. veke 229 240
3 dagar pr. veke 172 180
2 dagar pr. veke 114 120
Makspris blir vedtatt av Stortinget
For barnehageopphald betaler ein 10 månader, juli og august er betalingsfri.
Nasjonal makspris 2015 er 2.580 kr/mnd ved 11 mnd betaling. Klepp brukar 2.838 kr/mnd og 10 mnd betaling.
Klepp kommune følger dei nasjonalt vedtatte moderasjonsordningane.  

 

SFO:

Betalingssatsar SFO
  Sats pr. mnd. frå 01.08.2015 Sats pr. mnd. frå 01.08.2016
Opphald    
5 dagar pr. veke 2655 2730
3 dagar pr. veke 1620 1660
Tillegg morgontilbod 345 350
Matpengar 210/130 210/130
For SFO betaler ein 11 månader, juli er betalingsfri.

 

KLEPP KULTURSKULE:

Betalingssatsar kulturskule
  Sats pr. semester frå 01.08.2015 Sats pr. semester frå 01.08.2016
Instrumentopplæring/song (einetimar) 1560 1610
Gruppeopplæring (dans, kunstfag, drama) 1400 1440
Instrumentleige og materialutgift kunstfag: 320 330