Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19

I menyen på venstre side finn du inndelinga i forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019.  Politisk behandling av saka framgår av tabellen under.

 
Utval Dato
Økonomiutvalet si innstilling  2. november
Hovudutval for lokal utvikling 24. november
Hovudutval for helse og velferd 25. november
Hovudutval for skule og barnehage 26. november
Senior- og brukarråd 23. november
Formannskapet si innstilling 30. november
Kommunestyret sitt vedtak 14. desember

 

Når saka er behandla i dei ulike utvala, vil link til behandlinga blir lagt under møtedatoane ovafor.

Formannskapet si innstilling blei gjort i møtet 30. november. Innstillinga fremgår av møteboka under linken.  

Du kan skriva ut planen ved å trykka på utskrift under. Planen er utarbeida for visning på web, og utskrifta har difor ein annan grafisk profil enn andre dokument laga for utskrift. 

Utskrift