Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Personalforvaltning

Årsverk og tal på tilsette 2015-2018
Årsverk og tilsette 2015 2016 2017 2018
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1100 1169 1179 1206
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1585 1611 1613 1640
Antall fast ansatte 1397 1434 1456 1490
Antall ansatte kvinner fast 1176 1208 1223 1249
Antall ansatte menn fast 221 226 233 241
Andel ansatte kvinner fast 84,2 % 84,2 % 84,0 % 83,8 %
Andel ansatte menn fast 15,8 % 15,8 % 16,0 % 16,2 %
Antall kvinner i leiande stillinger 47 51 55 54
Antall menn i leiande stillinger 22 22 22 16
Årsverk Sentraladministrasjonen (fast og midl) 28,6 29,5 30,1 31,3
Ansatte Sentraladministrasjonen (fast og midl) 34 35 36 37
Årsverk Barn og unge (fast og midl.) 566,6 605,8 614,2 615,7
Ansatte Barn og unge (fast og midl.) 670 715 719 723
Årsverk Helse og velferd (fast og midl.) 393,5 420,5 421,2 439,2
Ansatte Helse og velferd (fast og midl.) 605 632 634 660
Årsverk Lokal utvikling (fast og midl.) 111,5 113,5 113,6 120,4
Ansatte Lokal utvikling (fast og midl.) 131 134 134 141

 

Fordeling heiltid/deltid
Fordeling heltid/deltid 2015 2016 2017 2018
Antall ansatte i deltidsstillingar fast 631 629 620 637
Antall kvinner i deltidsstillingar fast 580 580 569 582
Antall menn i deltidsstillingar fast 51 49 51 55
Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 45,5 % 44,8 % 43,5 % 43,6 %
Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 49,7 % 48,7 % 47,3 % 47,5 %
Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 23,0 % 23,9 % 23,4 % 24,0 %
Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 92,0 % 91,5 % 91,5 % 90,9 %
Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 8,0 % 8,5 % 8,5 % 9,1 %

 

Sjukefråvær
  2014 2015 2016 2017 2018
Sjukefråvær heile kommunen 6,9% 6,9% 7,2% 7,2% 7,0 %
Sentraladministrasjonen 2,9% 2,2% 3,8% 2,6% 5,1 %
Barn og unge 6,1% 7,2% 6,8% 7,2%  6,8 %
Helse og velferd 7,5% 7,1% 8,5% 7,5%  7,5 %
Lokal utvikling 7,5% 5,5% 5,9% 6,7%  7,2 %

 

Lærlingar
  2014 2015 2016 2017 2018
Tal på lærlingar totalt i kommunen 32 32 34 35 30
Sentraladministrasjonen 1 2 2 1 1
Barn og unge 15 14 13 14 12
Helse og velferd 16 16 19 20 17
Lokal utvikling 0 0 0 0 0
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,7 1,7 1,8 1,8 1,6

 

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tilsette i 2017 Menn Kvinner
60-61 år 10 51
62-64 år 24 45
65-67 år 4 19
over 67 3 3