Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Om Klepp kommune

Fakta om Klepp kommune (ekstern link)

Organisering (ekstern link)

Folketal

Folketalsveksten fall til 0,7% i 2018, og ligg framleis på eit lågt nivå. Tal på fødslar er lågast dei siste 14 åra og netto innvandring -1 personar er lågast sidan 2001. Netto innanlansk flytting auka til 22 i 2018.

Låg folketalsvekst i regionen held fram også i 2018. Klepp hadde høgare vekst enn Time, Hå og Gjesdal.

Folketalsutvikling Klepp
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Folketal 31.12 17397 17746 18227 18485 18741 18970 19042 19217 19354
Årleg vekst antal 479 349 481 258 256 229 72 175 137
Årleg vekst % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 0,4 % 0,9 % 0,7 %
Fødslar 266 268 288 277 246 266 235 243 220
*Tal på fødslar framleis lågt i 2018
Døde 73 89 85 88 110 93 79 93 107
*Tal på døde 2018 var nest høgast i perioden.
Netto innvandring 205 181 176 139 161 81 42 14 -1
*Tal på innvandring er lågast siden 2001
Netto innanlandsk flytting 83 -7 104 -70 -41 -25 -129 9 22
*Netto innanlandsk innflytting blei positiv også i 2018.

 

Folketalsutvikling Klepp

 

Folketalsutvikling Jæren