Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Personalforvaltning

Årsverk og tal på tilsette 2014-2017

Årsverk og tal på tilsette 2014-2017
Årsverk og tilsette 2014 2015 2016 2017
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1036 1100 1169 1179
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1522 1585 1611 1613
Antall fast ansatte 1335 1397 1434 1456
Antall ansatte kvinner fast 1129 1176 1208 1223
Antall ansatte menn fast 206 221 226 233
Andel ansatte kvinner fast 84,6 % 84,2 % 84,2 % 84,0 %
Andel ansatte menn fast 15,4 % 15,8 % 15,8 % 16,0 %
Antall kvinner i leiande stillinger 42 47 51 55
Antall menn i leiande stillinger 18 22 22 22
Årsverk Sentraladministrasjonen (fast og midl) 24,8 28,6 29,5 30,1
Ansatte Sentraladministrasjonen (fast og midl) 32 34 35 36
Årsverk Skule og barnehage (fast og midl.) 536,3 566,6 605,8 614,2
Ansatte Skule og barnehage (fast og midl.) 631 670 715 719
Årsverk Helse og velferd (fast og midl.) 364,4 393,5 420,5 421,2
Ansatte Helse og velferd (fast og midl.) 580 605 632 634
Årsverk Lokal utvikling (fast og midl.) 111 111,5 113,5 113,6
Ansatte Lokal utvikling (fast og midl.) 129 131 134 134

Fordeling heiltid/deltid

Fordeling heiltid/deltid
Fordeling heltid/deltid 2014 2015 2016 2017
Antall ansatte i deltidsstillingar fast 616 631 629 620
Antall kvinner i deltidsstillingar fast 569 580 580 569
Antall menn i deltidsstillingar fast 47 51 49 51
Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 46,3 % 45,5 % 44,8 % 43,5 %
Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 50,7 % 49,7 % 48,7 % 47,3 %
Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 22,9 % 23,0 % 23,9 % 23,4 %
Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 92,2 % 92,0 % 91,5 % 91,5 %
Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 7,8 % 8,0 % 8,5 % 8,5 %

Sjukefråvær

Sjukefråvær
  2014 2015 2016 2017
Sjukefråvær heile kommunen 6,9% 6,9% 7,2% 7,2%
Sentraladministrasjonen 2,9% 2,2% 3,8% 2,6%
Skule og barnehage 6,1% 7,2% 6,8% 7,2%
Helse og velferd 7,5% 7,1% 8,5% 7,5%
Lokal utvikling 7,5% 5,5% 5,9% 6,7%

Lærlingar

Lærlingar
  2014 2015 2016 2017
Tal på lærlingar totalt i kommunen 32 32 34 35
Sentraladministrasjonen 1 2 2 1
Skule og barnehage 15 14 13 14
Helse og velferd 16 16 19 20
Lokal utvikling 0 0 0 0
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,7 1,7 1,8 1,8

Tal på tilsette (seniorar) fordelt på aldersgrupper

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tilsette i 2017 Menn Kvinner
60-61 år 12 55
62-64 år 21 43
65-67 år 7 14
over 67 2 6

Medarbeidarundersøking

Medarbeiderundersøkinga 2017; «10-faktor», vart gjennomført hausten 2017. Figuren viser resultata på overordna nivå.
Faktor 10-Faktor Norge Klepp kommune Sentral adm. Skule og barnehage Helse og velferd Lokal utvikling
  Antall svar og respondenter 114 stk 1020 av 1531 34 av 38 520 av 732 365 av 629 101 av 132
  Svarprosent 69% 67% 89% 71% 58% 77%
Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3
Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4
Faktor 3 Autonomi 4,2 4,3 4,5 4,3 4,2 4,4
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4 4,1 3,9 4,2 3,9 4,1
Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4 4,4 4,3 4,3
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,8 4 3,8 3,7 3,9
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,6
Faktor 9 Mestringsklima 4,1 4,2 3,8 4,4 4,1 4
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6
  Gjennomsnitt 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3
Svarprosenten blei på 67 %, noko som er betre enn tidligare år, og i snitt skårar kommunen noko betre enn landsgjenomsnittet.  Resultata vart presentert i Administrasjonsutvalet 29. januar 2018.