Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Om Klepp kommune

Fakta om Klepp kommune (ekstern link)

Organisering (ekstern link)

Folketal

Folketalsveksten auka til 0,9% i 2017, men ligg framleis på eit lågt nivå. Tal på fødslar er nest lågast dei siste 10 åra og netto innvandring 14 personar er lågast sidan 2001. Etter fire år med netto innanlansk utflytting, så fekk Klepp ein positiv netto innanlansk flytting med 9 personar i 2017.

Folketalsveksten i regionen var låg også i 2017, men Klepp hadde høgare vekst enn Time, Hå og Gjesdal.

Folketalsutvikling Klepp
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Folketal 31.12 16918 17397 17746 18227 18485 18741 18970 19042 19217
Årleg vekst antal 568 479 349 481 258 256 229 72 175
Årleg vekst % 3,5 % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 0,4 % 0,9 %
Fødslar 292 266 268 288 277 246 266 235 243
*Tal på fødslar framleis lågt i 2017
Døde 81 73 89 85 88 110 93 79 93
*Tal på døde steig til normalt nivå i 2017.
Netto innvandring 192 205 181 176 139 161 81 42 14
*Tal på innvandring er lågast siden 2001
Netto innanlandsk flytting 165 83 -7 104 -70 -41 -25 -129 9
*Netto innanlandsk innflytting blei positiv i 2017.

 

Folketalsutvikling Klepp

 

Folketalsutvikling Jæren