Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tenesteområde Lokal utvikling

Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
4001 ADMINISTRASJON LU 11122 11585 -463 96 %
4002 PLAN OG MILJØ 2062 2834 -772 73 %
4003 PROSJEKTSTYRING 0 0 0  
4005 OPPMÅLING 0 0 0  
4100 BYGGESAK 307 0 307  
4200 LANDBRUK 2714 2861 -147 95 %
4300 KULTUR 18657 19199 -542 97 %
4500 VEDLIKEHALD 21909 23167 -1258 95 %
4501 VEDLIKEHALD REHABILITERING 3125 3374 -249 93 %
4600 REINHALD 14487 14651 -164 99 %
4700 PARK 5628 4892 736 115 %
4800 SAMFERDSEL 6418 5847 571 110 %
  SUM 86429 88410 -1981 98 %