Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tenesteområde Helse og velferd

Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
3001 KOMMUNALSJEF (ADM) 10631 15029 -4398 71 %
3005 KOMMUNEOVERLEGE 1308 1537 -229 85 %
3006 LEGETENESTER 13026 12857 169 101 %
3100 ADMINISTRASJON BARN OG HELSE 1043 1166 -122 90 %
3101 HELSESTASJON 11376 10800 576 105 %
3103 LEGEVAKT 6352 5957 395 107 %
3104 PSYKISK HELSE OG RUS 19793 20338 -545 97 %
3109 BARNEVERN 27506 27934 -428 98 %
3300 HEIMETENESTENE 2908 3489 -581 83 %
3301 DISTRIKT AUST 16923 17392 -469 97 %
3302 DISTRIKT VEST 20970 20048 922 105 %
3303 DISTRIKT SØR 13997 13866 131 101 %
3305 PEDER KROHNSVEI 5 16427 15910 517 103 %
3306 PEDER KROHNSVEI 27 22492 22169 323 101 %
3307 FREDTUNVEGEN 9219 9607 -388 96 %
3308 FJOGSTADVEGEN (INKL.DAGSENTER) 15260 15726 -466 97 %
3310 BARNEBOLIG 20094 19326 768 104 %
3311 KÅSEN 7224 6801 423 106 %
3312 KJØPMANNSBROTET 8894 9026 -132 99 %
3315 ADMINISTRASJON MILJØTENESTEN -26091 -29861 3769 87 %
3316 ADMINISTRASJON INNGANGEN 1892 1971 -79 96 %
3317 HELSE OG AKTIVITET 10610 11123 -513 95 %
3318 TENESTEKONTOR 6082 6416 -334 95 %
3319 BOLIGKONTOR 656 603 53 109 %
3407 2. ETASJE KLEPPHEIMEN 25721 25244 477 102 %
3409 BUKOLLEKTIVET  KLEPPETUNET 18457 16190 2267 114 %
3600 ADMIN.  INSTITUSJONSTENESTER -7461 -9317 1855 80 %
3602 2. ETG. SIRKELEN 13652 13589 63 100 %
3603 3. ETG. SIRKELEN 21793 21800 -7 100 %
3700 Ø-HJELP INTERKOMMUNALT 0 3542 -3542 0 %
3903 NAV/SOSIALE UTBETALINGER 22519 21920 599 103 %
3904 FLYKTNINGER 17 0 17  
3999 ASYLMOTTAK -27 0 -27  
  SUM 333264 332196 1068 100 %