Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sentraladministrasjonen

Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
1100 ADM./RÅDMANNSKONTOR 4190 4006 184 105 %
1101 NÆRING 509 14 495 3639 %
1150 FELLESTENESTER 6190 5965 225 104 %
1200 POLITISK SEKRETERIAT 7540 7408 132 102 %
1201 LÆRLINGER 4212 4915 -703 86 %
1300 PERSONAL 8438 8836 -398 95 %
1400 ØKONOMI 8115 8390 -275 97 %
1410 IKT AVDELING 8344 8352 -8 100 %
  SUM 47539 47886 -347 99 %