Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekt

For kommentarar til prosjekta sjå investeringar.

Rekneskapsskjema 2B - investering Rekneskap 2017 Buds(end) 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Sum inv. i anl.midler (ref 2A) 58922095 107948000 184300000 153547792
1000 IT/EDB 3497094 3733000 4000000 3793190
1006 Telefoni/IP/kabling 42802 62000 0 2037850
1009 Bil IKT 130987 0 0 0
1110 Ombygging Rådhuset 626150 507000 0 2092739
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 0 0 1000000 0
1400 Omsorgsbustader 1877664 2214000 7000000 12955746
1401 Flyktningebustader 0 20000000 20000000 8308511
1409 Smievegen utleige vanskeligstilte 0 0 0 7856443
1410 Salg av prestebustad 0 0 0 74800
1411 SAL EIGEDOM PARKVEGEN 383830 370000 0 30000
1440 Diverse tomtekjøp 700000 2850000 2500000 1134212
2000 IT/EDB undervisning 11241842 8450000 4200000 4510530
2010 Tu skule nybygg 36539 0 0 155728
2014 Fellespost skulane 0 3703000 3300000 573751
2015 UU-tiltak skulane 388431 390000 0 238721
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 49287 42000 0 319918
2019 PÅBYGG BORE SKULE 3098165 5717000 20000000 283363
2022 Vardheia ungdomsskule 3363301 1441000 1200000 14959098
2028 IDRETTSHALL BORE U. SKULE 2017 932780 10000000 10000000 0
2116 Uteområder skule 1479893 2404000 2000000 1595527
2124 Inneklima/brannsikring skular 228915 230000 0 3228579
2164 Horpestad skule  rehab. 150000 0 0 0
2173 Engelsvoll skule 19575 0 0 4734826
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 661009 1683000 1000000 1235840
2193 Bil Eirik Raudesenteret 172000 0 0 0
2198 Orre skule rehab. 0 0 0 476472
2235 Orre barnehage påbygg 0 0 0 3497811
2236 Orre barnehage uteområde 0 0 0 757303
2237 Orre barnehage inventar 0 0 0 1000081
2254 Tomt ny bh Sporafjell 0 0 0 8247803
2255 Soveskur barnehager 69358 999000 900000 301481
2280 BIL SKULE & BARNEHAGE 270000 0 0 0
3011 Tilbygg Kleppetunet NAV 0 0 0 100000
3016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3691654 3000000 3000000 0
3017 Lokaler flyktningetenesten Tu 478653 500000 0 0
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode 0 0 0 368968
3230 Ombygg. Kleppetunet 0 0 0 401171
3240 Avlastnings- og barnebustad 0 320000 0 0
3550 PARTNERSKAP FOLKEHELSE-INVESTERING 0 0 0 178335
5101 Turstier/friluftsliv 0 421000 200000 383806
5110 BORESTRANDA P-PLASS OG TOALETT 54000 50000 5000000 0
5111 TURVEG KLEPPELUNDEN 1448656 0 0 0
5135 BIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN 105000 0 0 0
5302 Oppgrad. leikeplasser 1319857 2000000 2000000 2072321
5329 ISBANE JÆRHAGEN 2017 0 0 4800000 0
6000 Maskinkjøp teknisk 992132 759000 600000 505979
6019 EL-BILER 800700 823000 0 177487
6030 KONTOR OG LAGER ROGNEVEGEN 2017 2000001 2000000 2000000 0
6032 ROGNEVEGEN 1 5214326 5220000 0 0
6100 Klimaplan/Enøk 0 0 3000000 68602
6330 VANNLEDNING SÆRHEIM-GRØVA 350000 350000 0 0
6339 Kjøp fra konkursbo RenoNorden 250000 250000 0 0
6548 Nye VA-prosjekt 0 12299000 24900000 3171303
6549 KLOAKERING DAMSGÅRD - FRIESTAD 119576 120000 0 0
6551 FLOMSIKRING KLEPPEKANALEN 853145 860000 0 0
6553 KLOAKERING SVEINSVOLL 2334285 2340000 0 0
6554 FLOMSIKRING KLEPP ST 374667 380000 0 0
6555 FLOMSIKRING ORSTAD 163034 170000 0 0
6556 KLOAKERING SKEIE - VIK 571561 580000 0 0
6558 OMLEGGING AVLØP KLEPPE BEDEHUS 13250 20000 0 0
6559 VA POSTVEGEN NORD 133572 140000 0 0
6700 Trafikksikring 399664 1250000 400000 181688
6711 Sentrumsutvikling 518822 1005000 3500000 1390787
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad 0 0 0 1104703
6720 Gatelys 1082715 789000 300000 579352
6721 Lys tursti Frøylandsvatnet 93026 0 0 0
6722 Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. 519909 73000 0 917447
6724 TURVEG FIGGJOELVA 0 0 1000000 0
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 933150 2239000 17000000 760860
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 1124176 4000000 12000000 0
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling 0 0 0 4528928
6760 RIVING TU SKULE 53205 125000 2000000 0
6763 STØYSKJERM FV 505 ORSTADVEGEN 36744 0 0 0
7015 Klepp gravplass - opparbeiding 70360 70000 25500000 1108529
7024 Kyrkjelydsal Orre 0 0 0 6400000
7027 Bore gamle kyrkjegard 0 0 0 185000
9993 JUST.AVTALE KLEPPESTEMMEN, BLOCK WATNE -34553 0 0 4361570
9994 JUSTRINGSRETT ØRNATUA/HEBRA EIENDOM AS 2865905 0 0 40486185
9995 JUSTERINGSRETT ØRNATUA 505472 1000000 0 -285551
9996 KLEPPESTEMMEN TRIN 2 JUSTERINGSRETT 65812 0 0 0