Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisering

Organisasjonskart Helse og velferd

 

Medarbeidarar for helse og velferd
Indikator  2013 2014 2015 2016
Tal på årsverk 370,4 364,4 393,5 420,5
Tal på tilsette 592 580 605 632
Tal på lærlingar    16 16 19
Sjukefråvær  6,8% 7,5% 7,1% 8,5 %